خدمات فنی و مهندسی :

فن آوري‌هاي نوين داراي دستورالعمل‌هاي ويژه و منحصر به فرديست که بايد در مراحل مختلف اجرا و بهره‌برداري مورد توجه قرار گيرد.

شرکت کناف اهميت رعايت دستورالعمل‌هاي ويژه کاربرد محصولات را از ابتدا مورد توجه قرار داده و خدمات فني و مهندسي خود را در زمينه‌هاي زيرارائه مي‌دهد:

مشاوره درانتخاب محصول، اجراي نمونه رايگان و محاسبه قيمت تمام شده روش انتخابي جهت انتخاب بهترين روش اجرا درپروژه‌هاي ساختماني

برگزاري دوره‌هاي آموزشي

بازرسي فني پروژه‌ها

پاسخگويي به استعلام‌هاي فني