گلوله اسفنجی
ابزاری اسفنجی کروی جهت تمیز کردن مسیر عبور گچ بعد از اتمام پاشش

گلوله اسفنجی

شیرمغناطیسی
قطعه ای الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن جریان آب

شیرمغناطیسی

شلنگ آب و هوا
شلنگی جهت هدایت آب و هوا از پمپ آب و پمپ هوا به سرنازل

شلنگ آب و هوا

شفت تمیزکننده
ابزاری جهت تمیز کردن محفظه ملات بعد از اتمام پاشش

شفت تمیزکننده

روتور
قطعه ای فلزی و مارپیچی که با چرخش درون استاتور ، ملات را به سوی نازل میراند

روتور

پروانه همزن
ابزار مارپیچی جهت ترکیب آب با گچ یا سیمان و تولید ملات

پروانه همزن

براکت نگهدارنده
قطعه ای فلزی جهت نگهداری پروانه همزن

براکت نگهدارنده

استاتور
قطعه ای فلزی با دیواره داخلی لاستیکی که با کمک روتور ملات آماده شده را به سوی نازل می راند

استاتور