بلوک گچي ايران گچ (Gypsum Block)

بلوک‌هاي گچي جهت اجراي سريع طراحي شده اند و قابل استفاده در فضاهاي با کاربرد مختلف از جمله تجاري و مسکوني مي‌باشند. اين بلوک‌ها به دليل داشتن فاق و زبانه به راحتي قابل نصب مي باشند و پس از اينکه درزهاي اجرا توسط ملات مخصوص درزگيري(‌بتوگيپس) پر و صاف گرديد، نيازي به گچ کاري مجدد ندارد و مي توان مستقيما روي آن عمليات ‌رنگ آميزي را انجام داد يا سطح را با کاغذ ديواري پوشاند.

مزایا:

کاهش زمان اجرا

بستر آماده براي نقاشي

بدون نياز به گچ و خاک

کاهش هزينه اجرا و مصالح

بدون نياز به پوشش خاص جهت پرداخت سطح

سبک سازي نسبت به روش‌هاي سنتي

ايجاد فضاي بيشتر در ساختمان ‌به دليل ضخامت کم‌

قابليت اتصال به سقف ، کف و ديوارهاي باربر