تصاویر پروژه ها

تصاویری از پروژه های انجام شده با تایل های دکوراتیو نارگیلی

2025-4305509
IMG_2419
IMG_2422
IMG_2418
IMG_2436
IMG_2420
coconut shell mosaic3
IMG_2428
coconut shell mosaic
IMG_2417
9759-2-10626
IMG_2421
IMG_2415
1111
IMG_2413
1
cocomosaics-natural-grain
3717529942_iZXhgTYO_IMG_3333-700
Idoia Castillo Curiel
000000005423-0005