Project: Sarmaye Bank main Bldg
Client: Mr.Hossein zadeh
Quantity:5000 sq.m.
Construction Duration: 2005

نام پروژه : ساختمان مرکزی بانک سرمایه
نام کار فرما :مهندس حسین زاده
متراژ پروژه : ۵۰۰۰ متر مربع
زمان اجرای پروژه :۱۳۸۳-۱۳۸۴
سیستم های کار شده : سقف های دکوراتیو ترکیبی کناف ایران