Project: The kish Conference Hall
Client: Taha kish Co.
Quantity:10000 sq.m.
Construction Duration: 2003

نام پروژه : سالن همايشهاي کيش
نام کار فرما :شرکت تها کيش
متراژ پروژه :10000متر مربع
زمان اجرای پروژه :1382
سیستم های کار شده :سقفهاي دکوراتيو کناف ايران