Project: SNOWA Building
Client: Gorooh Sanati Entekhab
Quantity: 3000 sq. m.
Construction Duration: 2006

نام پروژه : ساختمانهای اداری SNOWA
نام کارفرما : گروه صنعتی انتخاب
متراژ پروژه : 3000 متر مربع
زمان اجرای پروژه : 1385
سیستم های کار شده : سقف ترکیبی کناف ایران