نوار درزگیر

نوار درزگیر کناف (کاغذی)جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود.

نوار چسب جداکننده کناف (Trenn-fix)

زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی ، در محل هایی که ساختارهای کناف و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار ، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد . این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای ۶٫۵ سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب(به پهنای ۱ سانتیمتر) وجود دارد

تصویر کالا شرح کالا شماره کالا طول m عرض mm ضخامت mm
۵۰mm x 50mm نوار تیپ کاغذی ۹۵۱۱۳۰۰۰۰۰۵۰۰۵۰e00 ۵۰ ۵۰
نوار درزگیر فایبرگلاس ۲۵ متری ۹۲۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰e00‏ ۲۵ ۵۰
نوار درزگیر فایبرمشپشت چسبدار ۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۵۰۱۹۰e00 ۹۰ ۵۰
نوار کاغذی گوشه (کرنربید کاغذی) ۹۲۱۰۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰e00‏ ۳۰ ۵۲
  (Trenn-Fix)نوارکاغذی با چسب یکطرفه ۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰e00‏ ۶۵ ۵۰
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۳۰mm ۹۲۱۲۱۰۰۳۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۵۰ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۵۰mm ۹۲۱۲۱۰۰۵۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۵۰ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۷۰mm ۹۲۱۲۱۰۰۷۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۷۵ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۱۰۰mm ۹۲۱۲۱۰۱۰۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۱۰۰ ۴
نوار طولی عایق آبی ۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱۰۰e00 ۱۲ ۱۰